Bridgeperforering for tørking av biomasse

Etterspørselen for alternative kilder til bærekraftig og fornybar energi vokser stadig. Å benytte RMIG Bridgeperforering er den mest effektive metoden å tørke tresflis til et optimalt fuktighetsnivå, slik at kjeler fungerer effektivt, noe som gagner både jordbruk og jordbruksindustrien.

RMIG Bridgeperforering for tørking av biomasse

RMIG Bridgeperforering

– den perfekte løsningen til tørkegulv for biomasse

RMIG Bridgeperforering spiller en betydelig rolle når det gjelder design og fremstilling av tørkegulv for biomasse. Med den doble funksjonen av tykkelse og hullstørrelse muliggjør det å benytte platene enten som hengende gulv i containere eller trailere, eller som kjørbare gulv i bygninger. Bridgeperforeringens åpning avgjør hvilke produkter som kan tørkes. Dette varierer fra fin raps til større korn, samt til større trevirke og treflis.

Robust og holdbar

Tykkelsen på RMIG Bridgeperforering gjør dem holdbare og sterke.

Med riktig utforming og med riktig underlag er RMIG Bridgeperforering ideelle kjørbare gulv for lasting/lossing med tunge maskiner med skuffer, slik som hjullastere og traktorer.

Be om pris

RMIG Express

Mønsterkatalog

Perforering og mer