Sekskantet perforering

Oppnå høyt åpent areal med sekskantet perforering fra RMIG.

Sekskantet perforering fra RMIG

Maksimal ventilasjon

Behovet for effektiv kjøling er stigende for mange tekniske produkter. Fleksible løsninger og innovative produkter som vår hexagonperforering kan være løsningen.

Sekskantet perforering tillater en ekstrem høy luftprosent på opp til 85%. Plater med sekskantede hull har dermed ofte en lav vekt. Stabiliteten av det opprinnelige materialet er ytterst viktig for å opprettholde bikubeformen. Dette mønsteret har et innbydende tidløst design som kan anvendes til både nåværende og fremtidige produkter.

Egenskapen til å kunne kontrollere luftgjennomstrømmingen brukes ikke kun til kjøling, men også det motsatte ved hjelp av en målrettet varmeforsyning. 

IT

Om det er skap eller serverkabinetter så skal varmen som dannes fra de integrerte systemene og komponenetene ledes effektiv vekk. Dette oppnås oftest ved å anvende ventilatorer. En plate med sekskanthull gir en stor luftprosent som skaper den optimale ventilasjonen. Takket være en høy luftgjennomstrømming kan temperaturen holdes konstant samtidig som de øvrige områder blir skjult av uperforert materiale.

Automotive

Behovet for å kjøle varmeproduserende deler av maskiner og motorer, f.eks. traktorer og andre kjøretøyer, har betydd en tradisjonell anvendelse av perforerte produkter ved fremstillingen av kjøretøy. Avhengig av valgt luftprosent kan varmen enten bli spredt eller sirkulert igjen. Plater med små sekskantede hull kan også brukes som beskyttelse mot insekter for å unngå disse i motorrommet.

Be om pris

RMIG Express

Mønsterkatalog

Perforering og mer