Avloppsvatten

Den ökande miljömedvetenheten ger vattenreningsindustrin speciella utmaningar vid användandet av perforerade produkter. En väsentlig aspekt i sådana tillämpningar är den aggressiva behandling vattnet utsätter det använda materialet för.

För att övervinna många av dessa problem använder RMIG speciella material, såsom austenitiskt rostfritt stål för att säkerställa korrosionsmotstånd.

Realaterade foton

Perforerad plåt använt till översvämningsskydd Perforerad plåt använt till översvämningsskydd Perforerad plåt använt till rulltrappor

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...