Uppdatering från RMIG angående Coronaviruset, COVID-19

23 mars 2020

Bästa kund,

Med den pågående utvecklingen av COVID-19-utbrottet följer vi på RMIG situationen noggrant med vår prioritering att säkerställa våra medarbetares välbefinnande, att upprätthålla kontinuiteten i vår verksamhet och leveransen av våra produkter till våra kunder. Även om vi inte har haft några fall av COVID-19 bland vår arbetskraft fortsätter vi att följa riktlinjerna och rekommendationerna från de olika regeringarna och hälsomyndigheterna på alla våra marknader.

Mot bakgrund av detta och för att begränsa risken för spridning av viruset har vi genomfört olika initiativ, bland annat följande:

  • Vi har utrustat många av våra anställda så att de kan uppfylla sina arbetsåtaganden och vara fullt funktionella från sina hemmakontor.
  • För att säkerställa fortsättningen av vår tillverkningsprocess har vi i våra produktionsanläggningar omstrukturerat våra skiftmönster för att säkerställa att varje produktions- och underhållsskift är segregerad från den andra och att social distansering upprätthålls
  • Vi övervakar situationen noga med både våra leverantörer och speditörer. För närvarande bekräftar våra leverantörer att det fungerar som vanligt medan våra speditörer förväntar sig upp till 1-3 dagars förlängd transittid mellan länder. Vi hanterar detta inom vår leveranskedja

Även om det för närvarande är "business as usual" för oss, är vi medvetna om att både situationen och regeringarnas riktlinjer utvecklas dag för dag och vi kommer att granska dessa initiativ dagligen för att säkerställa att vi använder de mest lämpliga åtgärderna.

Vi är medvetna om hur den nuvarande situationen kan påverka våra kunder och vi kommer att prioritera våra resurser för att stödja ditt företag på det bästa sättet vi kan under denna svåra period.

Tänk på att våra prioriteringar under dessa ovanliga omständigheter förblir våra medarbetares välbefinnande och att vi kan fortsätta att hjälpa dig, vår värderade kund.


På RMIG-gruppens vägnar

Torben Svanholm, CEO

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...