Absorptions koefficienter

En liten förbättring av stor betydelse

Ljudabsorberande tavlor från RMIG

Bli hörd och förbättra akustiken

Om bullernivån i ett rum ökar med 3 decibel, t.ex. från 80 till 83, kan det vara svårt att höra skillnaden då de flesta personer skulle tycka båda ljudnivåerna var höga. Men psykiskt är det en påfrestning på våra örong: påfrestningen på trumhinnan är dubblerad när ljudnivån ökar med 3 decibel.

Det betyder att även om du inte omedelbart kan höra en så liten ökning i ljud/buller som 3 decibel, har det en stor betydelse för ditt välmående efter en lång arbetsdag, särskilt om du arbetar i en öppen miljö som ett kontor eller en institution. Därför är det mycket viktigt att tänka igenom ljudförhållandena när man möblerar ett kontor eller en instituition.

"WALL" och RMIG Richfon kan förbättra ljudabsorptionen och reducera bullernivån och genom det bidra till en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Kontakta oss för mer information så att vi kan hitta rätt lösning för dina behov.

De data för ljudabsorption som du kan se till höger på denna sida är uppmätta enligt ISO 354 av Grontmij | Carl Bro Acoustica.

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...