Fødevareindustrien

Perforerede materialer bruges i stor udstrækning inden for fødevareindustrien på grund af deres mange nyttige egenskaber. Det mest åbenlyse krav fra fødevareindustrien er et højt hygiejneniveau, og det bliver mere end opfyldt af perforerede materialer. Perforerede plader er også stærke og har vigtige varmeledende egenskaber. Alt dette gør dem velegnede til en lang række anvendelser indenfor fødevareindustrien.

Kundespecifikke perforerede løsninger er ideelle til rensning, opvarmning og dampning i fødevareindustrien. Så uanset om det drejer sig om bageplader, soldplader eller transportbånd, kan alle vore perforerede materialer målrettes den anvendelse som vores kunder specifikt ønsker.

Behandling af afgrøder

Perforerede plader til behandling af korn

Information om sold til grovrensning, korntørring, sortering, slagmøller, maltning o.l.

RMIG Sukkerplader

RMIG Sukkerplader

Perforerede plader i høj kvalitet til behandling af sukkerrør og sukkerroer.

Send en prisforespørgsel

RMIG Express

RMIG Mønsterkatalog

Efterbearbejdning