Behandling af afgrøder, forrensning

Klik på overskrifterne i menuen til venstre for yderligere oplysninger om perforerede plader til korntørring, separation og sortering, hammermøller og maltning.

Perforerede plader fra RMIG brugt til kornrensning

Soldplader til grovrensning og forrensning

RMIG tilbyder det største udvalg af perforerede mønstre til grovrensning og forrensning med plader der varsomt og grundigt fjerner uønskede materialer fra alle former for afgrøder såsom korn, frø, majs, ris, bælgplanter etc.

Vi tilbyder et stort udvalg af præcisionsperforeringer med aflange og runde huller i forskellige pladetykkelser og materialer afhængig af dit særlige behov.

Grovrensning

Formålet med at bruge perforerede plader til grovrensning er at frasortere så mange urenheder som muligt, så produkterne er tilstrækkeligt rensede til tørring og oplagring indtil yderligere bearbejdning skal finde sted.

Forrensning

Forskellen mellem grovrensning og forrensning er at forrensning også kan involvere frasortering af bestanddele der er mindre end hovedafgrøden. Forrensning kan i visse tilfælde erstatte grovrensning. Formålet med rensning og brugen af perforerede plader under denne proces er at forbedre afgrødens holdbarhed under oplagringen, reducere prisnedsættelser ved formalingen og forbedre udbytte og kvalitet af den malede afgrøde.

  • Rensning: Vil øge afgrødens holdbarhed under oplagring og forbedre udbytte og kvalitet af den malede afgrøde.
  • Kornrensning: Vil fjerne strå, avner, ukrudt, frø, jord, snavs og andre uønskede bestanddele.
  • Sigtning: Mindre bestanddele som ukrudtsfrø, jordpartikler og småsten kan sigtes fra kornet gennem et sold med mindre huller.

Send en prisforespørgsel

RMIG Express

RMIG Mønsterkatalog

Efterbearbejdning