Ape uzate

Ţinând cont de gradul tot mai mare de conştientizare a problematicii mediului înconjurător, industria apelor uzate prezintă provocări speciale în folosirea produselor perforate. Un aspect cheie în aceste aplicaţii este natura agresivă a apei faţă de materialele folosite.

Site perforate pentru protecţii în caz de furtună

Site perforate, fără bavuri, de flux mare, pentru ape uzate

Avem o vastă experienţă în furnizarea de servicii pentru industria apelor uzate, producând site mari şi fine potrivite pentru tratarea apelor fie industriale fie municipale. Materialele noastre perforate asigură un flux mare precum şi o mai mică rezistenţă şi sunt folosite pe scară largă în producerea de benzi rulante şi site cu perii.

Toleranţe precise ale sitelor şi separare eficientă

Expertiza noastră în controlarea calibrării asigură toleranţe strânse atât pentru materiale cât şi pentru dimensionarea perforaţiilor care permit o mare acurateţe în obţinerea marginilor critice ale sitei. În plus, sitele noastre perforate sunt folosite pentru a controla cursul apei pe parcursul retenţiei apelor din furtuni în reţele combinate de canalizare. Acest fapt permite separarea eficientă prin reţinerea solidelor în fluxul rezidual şi eliminarea necesităţii de manipulare a sitei.

Benzi rulante

Site perforate de la RMIG folosite pentru benzile rulante de sortare cu canal fin
Site perforate de la RMIG folosite pentru benzile rulante de sortare cu canal fin