De geschiedenis van RMIG

1890.……Richard Müller vestigt zich in Denemarken

De jonge Duitse matrijzenbouwer Richard Müller kwam naar Denemarken in de jaren 1890. Hij vond een job, werd verliefd, trouwde en besloot zich in Denemarken te vestigen.

1901……..Eigen bedrijf

Richard Müller deed het goed in zijn nieuwe thuisland – hij was een bekwaam matrijzenbouwer en had een ondernemende persoonlijkheid. In 1901 had hij een klein beginkapitaal gespaard dat hem toeliet om zijn eigen bedrijf te stichten steunend op zijn bekwaamheid als matrijzenbouwer.
Het concept voor het nieuwe bedrijf was gebaseerd op het idee van Richard Müller dat het niet volstond om enkel matrijzen te maken. De onderneming moet ook de verdere productie op zich nemen van de materialen waarvoor de werktuigen gemaakt werden.

Uitbreiding van de activiteiten

Het concept werd uitgebreid om het perforeren toe te voegen vanaf 1906 – pas 5 jaar na de start. De technologie zelf was vrij gelijkaardig met die van ponsen en de twee productielijnen vulden elkaar aan. De onderneming groeide gestaag en rustig. Richard Müller had als basisprincipe dat schulden een kwaal zijn en daardoor vond de uitbreiding plaats op een gelijkmatig en afgemeten tempo.

1925……..De eerste generatiewissel

In 1925 werd Richard Müller ernstig ziek en stierf op een leeftijd van amper 52 jaar. Zijn zoon Ernst Müller was in het bedrijf als matrijzenbouwer opgeleid en hij nam de leiding over toen hij 26 jaar oud was.
Ernst Müller liep in de voetstappen van zijn vader met het strikte principe niet méér uit te geven dan hij verdiende.
De onderneming werd verder gezet in de geest van zijn vader.

Onderneming met beperkte aansprakelijkheid

De onderneming werd door zijn staf geleid als een onderneming van individueel bezit tot 1936, totdat de activiteiten zo extensief waren dat Rich. Müller in 1936 werd omgevormd tot een onderneming met beperkte aansprakelijkheid met Ernst Müller als aandeelhouder en algemeen directeur.

Sociale verantwoordelijkheid

Een voorbeeld van het sociaal bewustzijn van Ernst Müller was dat de onderneming rond 1930, als eerste onderneming in de staalverwerkende industrie in Denemarken, betaalde feestdagen invoerde. Hoewel drie betaalde feestdagen per jaar vandaag niet veel lijken, was dit destijds een initiatief van pioniers. Betaalde vrije dagen werden pas wettelijk ingevoerd in de Deense industrie in 1938.

Nieuwe technologieën

In 1960 had de onderneming een totaal nieuwe technologie ontwikkeld dat het mogelijk maakte over de volle breedte van een rol te perforeren. Dit is wat wij vandaag noemen de breedperstechnologie. De professionele competentie van de onderneming was nu zo geavanceerd dat, naast het maken van de matrijzen, de onderneming ook besloot om de perforatiematrijzen zelf te bouwen, zowel de bovengenoemde breedpersen als ook de strokenpersen.

De tweede generatiewissel

De volgende generatiewissel vond ook in hectische jaren plaats. Ernst Müller en Mevr. Müller stichtten in december 1965 de Rich. Müller Foundation en droegen de meerderheidsaandelen over aan de Foundation.
In de begin tot midden de jaren 60 had de onderneming een aanzienlijke exportactiviteit opgebouwd, maar het was vooral geconcentreerd rond Scandinavië.

Nieuwe ondernemingen

Het overnemen van nieuwe ondernemingen startte exact op 15 mei 1972 toen de eerste ondernemingen werden aangekocht. Daarna ging het vlug, sommige ondernemingen werden aangekocht en nieuwe ondernemingen werden opgericht. Deze ondernemingen werden in 1978 samengebracht in de holding company RM Industrial Group A/S (RMIG).
Het management van RMIG zag snel haar kans voor het oprichten van een Europees netwerk van perforatiebedrijven, niet enkel in Noord–Europa maar over gans Europa van Spanje in het zuiden tot Noorwegen in het noorden.

21ste eeuw…..Een wereld vol perforaties

RMIG heeft lokale vertegenwoordiging in 13 Europese landen met een totaal van 15 verkoopkantoren / productie-eenheden, plus andere lokale vertegenwoordigers in overzeese landen. We zijn de grootste producent en leverancier in de wereld van geperforeerd metaal. De ervaring die wij opgedaan hebben in de uiteenlopende toepassingsgebieden waar onze producten gebruikt werden in de laatste 100 jaar en langer, stellen ons in staat om voor u op te treden als een kennispartner, die de juiste oplossingen vindt voor uw behoeften.

Richard Müller

Ernst Müller

Geperforeerde coils

RMIG units

Prijsaanvraag

Online voorraadlijst

Perforatiecataloog

Perforaties en meer...