Avløpsvann

Den økende miljøbevisstheten gir vannindustrien spesielle utfordringer i bruk av perforerte produkter. Avgjørende hensyn i slike bruksområder er vannets aggressive karakter mot det materialet som er benyttet.

Perforerte plater for stormvakter

Perforerte avløpsplater - gradfrie med høy gjennomstrømming 

Vi har bred erfaring med å betjene avløpsvannindustrien med fremstilling av fine og grove plater egnet for industriell eller kommunal vannbehandling. Våre perforerte materialer gir høy gjennomstrømning og mindre motstand.

Nøyaktige platetoleranser og effektiv rensing

Vår kompetanse med å kontrollere planheten garanterer snevre toleranser for både materiale og hullstørrelse og gir høy nøyaktighet på kritiske platemarginer. Våre perforerte plater anvendes  til å styre vannstrømmen ved overløp i fellessystemer i forbindelse med store nedbørsmengder. Dette muliggjør en effektiv adskillelse ved å bevare faste bestanddeler i kloakknettet, og eliminerer behovet for vedlikehold.

Be om pris

RMIG Express

Mønsterkatalog

Perforering og mer