Kvalitet

Som en verdensledende produsent av høykvalitets perforerte produkter og en leverandør til krevende industri, gir kvalitetssikring en dokumentasjon som er av avgjørende betydning.

Kunden kommer først

Vårt mål er å sette kunden først i alle aspekter i vår organisasjon, en målsetting vi har er å stadig gjennomgå og oppdatere våre prosesser. Vi forsøker å tilby produkter og tjenester som oppfyller de høyeste krav til kvalitet og pålitelighet. Ved å opptre som samarbeidspartner helt fra starten av så har vi som mål å tilfredsstille våre kunders krav og forventninger.

Topp forretningsprosesser

Hos RMIG identifiserer og kontrollerer vi våre forretningsprosedyrer. Vår streben etter god  kvalitet i hele virksomheten er avgjørende for vår fremtidige vekst, utvikling og suksess. Vårt forretningsmessige fokus på kvalitet er basert på overbevisning om at vi kun kan oppfylle våre kunders behov gjennom effektive, operative systemer som gjennomføres konsekvent, noe som gjenspeiler behovene til både kunden og bedriften.

Motivert organisasjon

RMIG etablerer strategier og målbare mål som er felles gjennom hele organisasjonen. Alle nivåer i organisasjonen er involvert og motivert i å oppnå målene, som gjennomgås årlig sammen med de relevante Key Performance Indicators (KPIer).
For å opprettholde og kontinuerlig forbedre standarden, har RMIG innført en enhetlig Quality Management System (QMS) etter EN ISO 9001:2015-standarden.
QMS er identifisert som et strategisk verktøy for å følge vår forretningsidé, verdier og politikk.

RMIGs Kvalitetspolitikk

Målet med RMIG’s kvalitetspolitikk er å sikre en enhetlig kvalitetspolitikk og konstant forbedring. Vi vil identifisere og oppfylle våre kunders behov, bestrebe oss på å overgå deres forventninger, og bli en samarbeidspartner gjennom vår profesjonalitet, kunnskap og erfaring.

Be om pris

RMIG Express

Mønsterkatalog

Perforering og mer