Historien om RMIG

1890-årene...Richard Müller slår seg ned i Danmark

Den unge tyske verktøymakeren Richard Müller kom til København, Danmark i 1890-årene. Han fant arbeide, ble forelsket, giftet seg og bestemte seg for å bli i Danmark.

1901....Eget firma

Richard Müller gjorde det bra i sitt nye hjemland. Han var en dyktig verktøymaker og en initiativrik personlighet. I 1901 hadde han lagt seg opp en liten startkapital som gjorde det mulig å etablere egen virksomhet.
Forretningskonseptet for den nye virksomheten var basert på Richard Müllers ide om at det ikke var nok bare å lage produksjonsverktøy. Firmaet skulle også foreta den vidrere bearbeiding av materialene som verktøyene var laget for.

Aktivitetene utvides

Allerede i 1906 - bare 5 år etter etableringen- utvides forretningsgrunnlaget til også å omfatte perforering. Selve teknologien var veldig lik stanseteknikken, og de to produksjonene supplerte hverandre.Virksomheten vokste raskt og rolig. Richard Müller hadde det grunnleggende prinsipp at gjeld var en uting, så ekspansjonen foregikk i et jevnt og rolig tempo.

1925……..Første generasjonsskifte

I 1925 ble Richard Müller alvorlig syk og døde i en alder av kun 52 år. Hans sønn Ernst Müller var utdannet i virksomheten som verktøymaker, og i en alder av 26 år overtok han ledelsen.
Ernst Müller fortsatte i farens fotspor med faste prinsipper om ikke bruke mer enn inntjent. Forretningen ble videreført i farens ånd.

Aksjeselskap

Fra grunnleggelsen til 1936 ble virksomheten drevet som et enkeltmannsforetak, men aktivitetenes omfang innebar at Rich. Müller i 1936 ble omdannet til aksjeselskap med Ernst Müller som hovedaksjonær og adm. direktør.

Sosialt ansvar

Et eksempel på Ernst Müllers sosiale bevissthet var at virksomheten omkring 1930 som den første jernindustrielle virksomhet i Danmark innførte betalt ferie. Selv om tre betalte feriedager i året høres lite ut i dag, så var det på den tid et banebrytende initiativ. Det var først med Funksjonærloven i 1938 at betalt ferie generellt ble innført i dansk industri.

Ny teknologi

I 1960 hadde virksomheten utviklet en helt ny teknologi som gjorde det mulig å perforere i full coilbredde, det man i dag kaller bredpresseteknologi. Virksomhetens faglige kompetanse var på et så fremskutt stadium, at utover fremstilling av perforeringsverktøyene valgte virksomheten også selv å bygge perforeringsmaskinene, både bredpresser og rekkemaskiner.

Andre generasjonsskifte

Neste generasjonsskifte fant også sted i disse hektiske årene. Ernst Müller og fru Müller stiftet Rich. Müller-fondet i desember 1965 og forærte fondet aksjemajoriteten.
I årene fra begynnelsen av 60-tallet til midten av 60-tallet hadde selskapet fått bygget opp en betydelig eksportaktivitet, men den var relativt sporadisk, og hovedsakelig konsentrert omkring Skandinavia.

Nye virksomheter

Oppkjøp av nye virksomheter begynte nøyaktig den 15. mai 1972. Deretter gikk det raskt, til dels kjøpte man, og til dels ble det etablert nye selskaper. Disse selskapene ble i 1978 samlet i holdingselskapt RM Industrial Group ( RMIG ).
Ledelsen i RM Industrial Group så raskt mulighetene i å etablere et europeisk nettverk av perforeringsvirksomheter, ikke bare i Nord- Europa, men fra Spania i sør til Norge i nord.

21. århundre - en verden av perforering

RMIG er representert lokalt i 13 europeiske land med totalt 15 salgskontorer/produksjonsenheter, i tillegg til andre lokale representanter i mange oversjøiske land.  Mer enn 100 års erfaring innenfor de forskjellige områdene hvor våre produkter har blitt benyttet gjør oss til en kompetent samarbeidspartner som sammen med deg vil finne fram til den rette løsningen for dine behov.

Richard Müller

Ernst Müller

Perforert coil

RMIG selskaper

Be om pris

RMIG Express

Mønsterkatalog

Perforering og mer