Eierskap

RMIG, som er morselskapet i konsernet, er ene-eid av Rich. Müller-Fondet (Rich. Müller-Foundation). Gjennom RMIG Stiftelsen kontrollerer fondet alle salgs-og produksjonsenheter i konsernet.

RMIG - Verdens største produsent og leverandør av perforert metall.

Stiftelsen ble etablert av Ernst og Elida Müller på midten av 1960-tallet. The Rich. Müller-Foundation er en uavhengig institusjon, hvor primære mål er å sikre videre drift og utvikling av RMIG, sikre at selskapet har en høy teknisk standard og gode økonomiske resultater.

Be om pris

RMIG Express

Mønsterkatalog

Perforering og mer