Alminnelig stål

Alminnelig stål er mest utsatt for korrosjon og er derfor det billigste av de materialene som oftest benyttes til perforering.

Alminnelig stål

Alminnelig stål fremstilles enten som plater eller coiler ved valsing til den ønskede tykkelse mens stålet fremdeles er varmt eller etter at det er avkjølet.
Forskjellen ved fremstillingen gir produkter som varierer i omkostninger, kvalitet og fysiske egenskaper.

Varmvalset (HR) stål
Varmvalset stål er typisk billigere og fremstilles i kraftigere tykkelser fra 1,2 mm og oppover. Varm- og kaldvalset stål er mest tilbøyelig til å korrodere og er derfor det billigste av de tre typer metaller som oftest anvendes til perforering. De fleste typer kan beskyttes mot korrosjon ved ettergalvanisering (ved dypping i varme zinkbad) eller ved forskjellige lakkeringer.

Kaldvalset (CR) stål
Kaldvalset stål gir finere toleranser og bedre overflatefinish. Selv om det kan fremstilles i praktisk talt alle tykkelser, er det lettest tilgjengelig i tynnere tykkelser fra 0,3 til 3 mm. Dette materialet kan elektrogalvaniseres (ELO) og galvaniseres, alternativt lakkeres etter perforering for å beskytte mod korrosjon.

Varmgalvanisert stål (HDG)
Varmgalvaniserte produkter brukes ofte ved anvendelse innen- og utendørs hvor det er behov for beskyttelse mot korrosjon. Ved utendørs bruk pulverlakkeres eller males materialet ofte. Varmgalvaniserte flate produkter findes i tykkelsen 0,3 til 3 mm. Mulig lakkering +Z80 – Z275 gr/m² (totalt på begge sider), +AZ, + ZF.

Be om pris

RMIG Express

Mønsterkatalog

Perforering og mer