Marknadsområde - Foton

Foton - Industribearbetning

Perforerade plåtar för industriell bearbetning

Exempel på perforerade produkter och sträckmetall som används inom industriell bearbetning.

Foton - Livsmedelsindustri

Perforerade plåtar för livsmedelsindustrin

Exempel på perforerade produkter och sträckmetall som används inom livsmedelsindustrin.

Foton - Byggnader

Perforerad metall för byggnader

Exempel på perforerade produkter och sträckmetall som används för byggnader och interiör.

Foton - Multimedia

Perforerad metall för multimedia

Exempel på perforerade produkter och sträckmetall som används inom multimedia och kommunikation.

Foton - Fordonsindustrin

Perforerad metall för fordonsindustrin

Exempel på perforerade produkter och sträckmetall som används inom fordonsindustrin.

Foton - Vitvaruindustrin

Perforerade produkter för vitvaruindustrin

Exempel på perforerade produkter och sträckmetall som används inom vitvaruindustrin.

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...