Kvalitet

Som en världsledande tillverkare av högkvalitativa perforerade produkter och leverantör till krävande industrier, är kvalitetssäkring inklusive dokumentation av avgörande betydelse.

Högkvalitativ perforerad plåt från RMIG

Kunden kommer först

Vårt mål är att placera kunden först i varje aspekt av vår organisation, ett mål som vi stöder genom att ständigt se över och uppdatera våra processer. Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som uppfyller högt ställda krav på kvalitet och tillförlitlighet. Genom att agera som en partner från början strävar vi efter att tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar.

Affärsprocesser

RMIG identifierar och kontrollerar sina affärsprocesser. Vår strävan mot total kvalitet i hela verksamheten är avgörande för framtida tillväxt, utveckling och framgång för företaget. Hela vår verksamhet fokuserar på kvalitet, och bygger på tron att vi bara kan tillfredsställa våra kunders behov genom att effektiva operativa system genomförs på ett konsekvent sätt, vilket speglar behoven hos både kunden och verksamheten. 

Motiverad organisation

RMIG fastställer strategier och mätbara mål som är gemensamma för hela organisationen. Varje nivå i organisationen är involverade och motiverade för att uppnå de mål som revideras årligen tillsammans med relevanta nyckeltal (KPI).
För att bibehålla och kontinuerligt förbättra standarden, har RMIG infört en enhetlig Quality Management System (QMS) efter EN ISO 9001:2015.
QMS identifieras som ett strategiskt verktyg för att följa vår verksamhets vision, värderingar och policys. 
 

RMIG's kvalitetspolicy

Syftet med RMIG's kvalitetspolicy är att säkerställa en jämn kvalitet och ständiga förbättringar när så är möjligt. Vi kommer att identifiera och möta våra kunders behov, sträva efter att överträffa deras förväntningar och bli en affärspartner genom vår professionalism, kunskap och erfarenhet. 

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...