RMIG's historia

1890-talet……Bosätter sig Richard Müller i Danmark
Den unge tyska verktygsmakaren Richard Müller kom till Köpenhamn, Danmark på 1890-talet. Han fick ett arbete, blev kär, gifte sig och beslutade att slå sig ner i Danmark.

1901……..Eget företag
Richard Müller lyckades bra i sitt nya hemland – han var en skicklig verktygsmakare och en företagsam personlighet. 1901 hade han sparat ihop ett litet kapital som tillät honom att etablera sitt eget företag som baserades på hans färdighet som verktygsmakare.
Affärsidén för det nya företaget grundar sig på Richard Müllers idé att det inte är tillräckligt att bara tillverka produktionsverktyg. Företaget skulle starta med efterföljande produktion av materialet som verktygen var avsedda för.

Utökade aktiviteter
Affärsidén utökades att omfatta även perforering, redan 1906 – bara 5 år efter starten. Tekniken i sig var väldigt lik stansning och de två produktionslinorna kompletterade varandra. Företaget växte lugnt och stadigt. Richard Müller hade som grundprincip att skulder var ett otyg, därför anpassades expansionen i en lugn takt.

1925…….. Det första generationsskiftet
1925 blev Richard Müller allvarligt sjuk och dog i en ålder av bara 52 år. Hans son Ernst Müller utbildad till verktygsmakare i företaget, tog över ledarskapet i företaget 26 år gammal.
Ernst Müller följde i sin fars fotspår med strikta principer att inte spendera mer än han tjänade. Företaget fortsatte att bedrivas helt i faderns anda.

Aktiebolag
Företaget drevs som ett privatägt företag från att det grundades fram till 1936 då aktiviteterna blev så omfattande att Rich. Müller ombildades till aktiebolag med Ernst Müller som majoritetsägare och verkställande direktör.

Samhällsansvar
Ett exempel på Ernst Müllers sociala medvetande var att företaget introducerade betald semester runt 1930, som det första metallföretaget i Danmark. Tre dagars betald semester per år låter inte mycket idag men var på den tiden ett banbrytande initiativ. Betald semester blev lagligen infört i Dansk industri 1938.

Ny teknologi
1960 hade företaget utvecklat en helt ny teknologi som gjorde det möjligt att perforera i full bredd från rulle. Detta är det vi idag kallar för bredpressteknologi. Yrkeskunskapen i företaget var nu så avancerat att företaget, jämte att göra verktyg, bestämde sig för att bygga perforeringsmaskiner, både ovan nämnda breddpressar som sektionspressar.

Det andra generationsskiftet
Det andra generationsskiftet skedde också under dessa hektiska år. Ernst Müller och fru Müller grundade Rich. Müllerfonden i december 1965 och flyttade över sin aktiemajoritet till fonden.
Genom åren från tidigt 60-tal till mitten av 60-talet etablerade företaget en exportaktivitet, den var relativt spridd och huvudsakligen koncentrerad runt Skandinavien.

Nya företag
Köp av nya företag startade den 15 maj 1972 då det första företaget köptes. Sedan gick det fort, några företag köptes och nya företag grundades. Dessa företag samlades i holdingbolaget RM Industrial Group (RMIG) 1978.
RMIG:s ledning insåg snabbt möjligheterna att etablera ett europeiskt nätverk av perforeringsfabriker, inte bara i norra Europa utan över hela Europa från Spanien i söder till Norge i norr.

2000-talet…..En värld av perforering
RMIG är etablerat i 13 länder i Europa, med totalt 15 säljkontor/produktionsenheter, plus övriga lokala säljare i många andra länder runt om i världen och är världens största producent och leverantör av perforerad plåt. Erfarenheten som vi har förvärvat, inom olika tillämpningsområden där våra produkter har använts under de över 100 sista åren, gör att vi kan agera som en kunnig partner till dig genom att erbjuda den rätta lösningen för dina behov. 


Richard Müller

Ernst Müller

Rullperforering

RMIG Enheter

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...