Uppförandekod

Dekorativa mönster från RMIG

RMIG uppförandekod för leverantörer

RMIGs uppförandekod för leverantörer definierar generella regler och krav för leverantörer och affärsrelationer som arbetar med oss. RMIG förväntar att alla leverantörer och företag knutna till dem lever upp till gällande lagar och denna uppförandekod för leverantörer och genom det delar våra etiska principer.

Klicka här för att ladda ner RMIGs uppförandekod för leverantörer

RMIG uppförandekod

RMIGs uppförandekod definierar generella regler och krav för alla anställda inom RMIGs organisation. RMIG förväntar att alla anställda följer gällande lagar, interna regler och denna uppförandekod.

Klicka här för att ladda ner RMIGs uppförandekod

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...