Avloppsvatten

Den ökande miljömedvetenheten ger vattenindustrin speciella utmaningar vid användandet av perforerade produkter. En väsentlig aspekt i sådana tillämpningar är den aggressiva behandling vattnet utsätter det använda materialet för.

Perforerad plåt till stormvakter

Högflödes, gradfria perforerade avloppsreningplåtar

Vi har stor erfarenhet av att serva avloppsreningsindustrin, där vi tillverkar både fina och grova plåtar som lämpar sig antingen för industriell eller kommunal vattenrening. Våra perforerade material ger ett högt flöde samt mindre motstånd och används flitigt i steg till rulltrappor och borstplåtar.

Exakta plåttoleranser och effektiv separering

Vår sakkunskap att kontrollera välvningen säkerställer att snäva toleranser för både material- och perforeringsdimensionering uppnås. Dessutom används våra perforerade plåtar för att styra vattendrag  under stormar, och behåller kombinerade avloppsnät. Detta möjliggör effektiv avskiljning genom att hålla kvar solida ämnen i det smutsiga flödet.

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...