De olika typerna av nät har olika grader av styrka eftersom det öppna området och vikten av varje typ kan variera avsevärt. Nedan har vi listat exempel på de många situationer där RMIG Sträckmetall med fördel kan användas.

RMIG Sträckmetall som solskydd

Den höga hållfastheten och de halkskyddande egenskaperna gör RMIG Sträckmetall mest fördelaktiga för:

 • Gångbroar
 • Gångbanor
 • Trappsteg
 • Ramper
 • Plattformar  
 • och liknande tillämpningar.

RMIG Sträckmetall kan också fungera som en effektiv barrär, samt med fördel som säkerhetstillämpningar för att skydda byggnader, människor samt maskiner. RMIG Sträckmetall ger även ljudreduktion och har en avskärmande effekt, vilket är idealiskt för att användas på flygplatser och busshållplatser.

RMIG Sträckmetall är ett väldigt populärt material för dagens arkitektur och industridesign, och många av våra kunder världen över använder det för många andra tillämpningar än ovan nämnda. 

Byggnader / Arkitektur

Exempel på tillämpningar i byggnader där RMIG Sträckmetall med fördel används:

 • Fasadbeklädnad
 • Innertak
 • Fasader
 • Solskydd
 • Stängsel
 • Avskärmning

För dessa tillämpningar har RMIG Sträckmetall vanligtvis en maskvidd större än 20 mm.

RMIG Sträckmetall kan också användas till att förstärka betong, plast, konstgjorda material eller till akustikpaneler.
Det fungerar också bra som en dekorativ produkt när önskemålet är att ytan ska uppfattas som grov eller rå.

Jordbruks- och Industriområden

Exempel på tillämpningar inom jordbruks- och industriområdena där RMIG Sträckmetall med fördel används:

 • Filtrering
 • Ventilation
 • Laminerad metall för dräneringsgolv i ladugårdar och ekonomibyggnader
 • Golv i containers
 • Värmeväxlare
 • Jordning av el
 • Gångvägar för kranar
 • Skydd / avskärmning framför farliga arbetsmoment

Kontakta oss för mer information och låt oss hitta rätt lösning för dina behov.

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...