Storlek på plåt i utbrett format

Denna formel används för att beräkna måtten på en plåt före bockning, där utgångspunkten är måtten på den bockade plåten.

Bockad perforerad plåt

Vägledande beräkning av måtten på en plåt innan 1 bockning

L1
L2
A

Vägledande beräkning av måtten på en plåt innan 2 bockningar

L1
L2
L3
A

Vägledande beräkning av måtten på en plåt innan 3 bockningar

L1
L2
L3
L4
A

Vägledande beräkning av måtten på en plåt innan 4 bockningar

L1
L2
L3
L4
L5
A

När ska man använda formeln

Beräkningar på denna sida gäller för en inre radie på upp till 1 mm och en plåttjocklek upp till 3 mm.

Observera

Formlerna på denna sida visar inte om bockning är möjligt: de ska enbart användas för beräkning.

Värde att lägga till för A

Värde för A (tillägg per bockning) beror på t (tjockleken på plåten) 

Om t = 0.50 mm ; A = 0.15 mm 
Om t = 1.00 mm ; A = 0.30 mm 
Om t = 1.50 mm ; A = 0.45 mm 
Om t = 2.00 mm ; A = 0.60 mm 
Om t = 2.50 mm ; A = 0.75 mm 
Om t = 3.00 mm ; A = 0.90 mm

Reservationer

Observera att detta enbart är en guide. Vi kan inte hållas ansvariga för fel vid resultaten av beräkningarna på denna sida, t. ex. felaktigt ifyllda värden eller felaktigheter i formlerna själva.

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...