Kolstål (mjukt stål)

Kolstål (stål) är mest benägen att korrodera och är därför billigast av perforerade metaller.

Kolstål

Kolstål tillverkas antingen som formatplåt eller rullar, genom att valsa den till önskad tjocklek medan stålet fortfarande är varmt, eller när den har svalnat.
Skillnaderna i de processerna resulterar i produkter som skiljer sig i fråga om kostnader, kvalitet och mekaniska egenskaper.

Varmvalsat stål

Varmvalsat stål är oftast billigare och tillverkas i tjockare material, från 1,2 mm och uppåt. Varmvalsade och kallvalsade stål är de mest sannolika att korrodera och därmed den billigaste av de tre metaller som vanligtvis perforeras. De flesta kvaliteter kan skyddas mot korrosion genom eftergalvanisering (doppas i hett zink) eller lackeringar.

Kallvalsat stål

Kallvalsat stål ger snävare toleranser och bättre ytfinish. Även om det kan tillverkas i praktiskt taget alla standardmått, är det mest lättillgängligt i tunnare tjocklek, från 0,3 till 3 mm. Detta material kan elförzinkas, varmförzinkas eller målas efter perforering, för att skydda mot korrosion.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter används ofta för inomhus-och utomhusbruk när korrosionsskydd krävs. För utomhusbruk är detta material är ofta målat eller pulverlackerat. Varmförzinkad plåt finns tillgängligt från 0,3 till 3 mm.
Möjlig beläggning + Z80 - Z275 gr / m² (totalt på båda sidor), + AZ, + ZF 

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...