Rostfritt stål, Ni-legeringar och titan

Ett brett utbud av rostfritt stål, Ni-bas-och titanlegeringar vidgar tillämpningsmöjligheterna. När rostfria ytor som krävs, eller för högteknologiska segment, är ett visst val av stålsorter och legeringar nödvändigt för att säkerställa bästa möjliga material för den slutliga produkten och dess syfte.

Rostfritt stål, Ni-legeringar och titan

Rostfritt stål

Många typer av rostfritt stål har utvecklats för att motstå olika korrosiva miljöer och om man ser till arbetsvillkor, se till att arbetet är säkert, produkter håller längre och att vår mat till exempel är hygienisk.
Dessa rostfria stål har normalt en lägsta halt av krom på 10,5%. Krom gör stålet "rostfritt" - detta innebär bättre motståndskraft mot korrosion. Olika valsningar och bearbetningsförhållanden påverkar ytan och mekaniska egenskaper.
 
Förutom krom, så är typiska legeringsämnen molybden, nickel och kväve. Dessa grundämnen, som de flesta handlas på London Metal Exchange, påverkar priset på de olika legeringarna. Nickel är mest legerat för att förbättra formbarhet och seghet av rostfritt stål, molybden påverkar dess hållfasthet och hållbarhet. Legering av dessa ämnen tar fram olika kristallstrukturer, vilket ger olika egenskaper vid bearbetning, formning, svetsning etc.

Nedan finns en beskrivning av några av de vanligaste rostfria kvaliteterna och standarderna.

EN 1.4301 (Austenitiska)

Generellt sett, en av de mest använda rostfria stålsorterna . Den har en utmärkt kombination av styrka och korrosionsbeständighet, och det är enkelt att tillverka. Vid svetsning rekommenderas att använda 1.4307, för att dess lägre kolhalt.

EN 1.4401 (Austenitiska)

Överlägsen korrosionsbeständighet jämfört med andra legeringar i 300-serien, som används i tuffa korrosiva miljöer (t ex havsvatten, kemikalier mm). Vid svetsning, rekommenderas att använda 1.4404, för dess lägre kolhalt.

EN 1.4541 (Austenitiska)

Titanstabiliserat rostfritt stål används för att förhindra kristallbildning av kromkarbid. Det uppvisar styrkeegenskaper överlägsna de som 1.4301 rostfritt stål har, vilket gör det bäst för de delar som inte senare kan härdas.

EN 1.4016 (Ferritiska)

En för allmänna ändamål, icke värme-behandlingsbar kromtyp som används för blankpolerade tillämpningar i miljöer med måttlig korrosion. Dess styrkor är duktilitet, formbarhet, god korrosions- och oxidationsmotstånd, värmeledningsförmåga och ytfinish.

Ni-legeringar och Titan

När det krävs extra värme- eller kemisk resistens, kan valet av nickelbaslegeringar eller titan vara obligatoriskt. Dessa legeringar kännetecknas av en utmärkt motståndskraft mot korrosion, från de mest oxidanta syror till miljöer med koksaltlösning i atmosfären. 
 

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...