Ejerforhold

RMIG som er Gruppens moderselskab, ejes 100% af Rich. Müller-Fonden. Gennem RMIG kontrollerer Fonden alle salgs- og produktionsenheder i Gruppen.

RMIG - verdens største producent og leverandør af perforeret metal

Fonden blev stiftet af Ernst og Elida Müller i midten af 1960erne. Rich. Müller-Fonden er en selvejende institution hvis vigtigste formål er at sikre RMIGs fortsatte drift og udvikling ved at sørge for at selskabet opretholder en høj teknisk og økonomisk standard.


Send en prisforespørgsel

RMIG Express

RMIG Mønsterkatalog

Efterbearbejdning