HISTORIEN OM RMIG

1890erne….. Richard Müller slog sig ned i Danmark

Den unge tyske værktøjsmager Richard Müller kom til København i 1890erne. Han fik arbejde, forelskede sig, blev gift og besluttede sig for at slå sig ned i Danmark.

1901….. Egen virksomhed

Det gik Richard Müller godt i hans nye hjemland. Han var en dygtig værktøjsmager og en initiativrig personlighed. I 1901 havde han opsparet tilstrækkelig kapital til at kunne etablere egen virksomhed baseret på sin værktøjskunnen.
Forretningsgrundlaget for den nye virksomhed havde sit udgangspunkt i Richard Müllers idé om at det ikke var nok udelukkende at fremstille produktionsværktøjer. Forretningen skulle også påtage sig den efterfølgende produktion af de emner værktøjerne var fremstillet til.

Aktiviteterne udvidedes

Allerede i 1906 - kun 5 år efter etableringen - blev forretningsgrundlaget udvidedet til også at omfatte perforering. Selve teknologien var meget lig stanseteknikken, og de to produktioner supplerede hinanden. Virksomheden voksede støt og roligt. Richard Müller havde det grundlæggende princip at gæld var af det onde, så ekspansionen foregik i et jævnt og roligt tempo.

1925….. Første generationsskifte

I 1925 blev Richard Müller alvorligt syg og døde i en alder af kun 52 år. Hans søn Ernst Müller var uddannet som værktøjsmager i virksomheden, og i en alder af 26 år måtte han overtage ledelsen af virksomheden.
Ernst Müller fortsatte i faderens fodspor med samme faste principper om ikke at bruge mere end der blev tjent. Forretningen videreførtes helt i faderens ånd.

Aktieselskab

Fra grundlæggelsen til 1936 blev virksomheden drevet som en enkeltmandsvirksomhed, men i 1936 indebar aktiviteternes omfang at Rich. Müller blev omdannet til et aktieselskab med Ernst Müller som hovedaktionær og administrerende direktør.

Socialt ansvar

Et eksempel på Ernst Müllers sociale bevidsthed er at virksomheden omkring 1930 som den første jernindustrielle virksomhed herhjemme indførte betalt ferie. Selv om tre betalte feriedage om året ikke i dag lyder af så meget, så var det på daværende tidspunkt et banebrydende initiativ. Det var først med Funktionærloven af 1938 at betalt ferie generelt blev indført i dansk industri.

Ny teknologi

I 1960 udviklede virksomheden en helt ny teknologi som gjorde det muligt at perforere i materialets fulde bredde. Det er det man i dag kalder for bredpresseteknologien. Virksomhedens faglige kompetence var nu på så fremskudt et stade at man, udover fremstilling af perforeringsværktøjerne, valgte også selv at bygge perforeringsmaskinerne, både de nævnte bredpresser og rækkemaskinerne.

Andet generationsskifte

Også det næste generationsskifte blev klaret i disse hektiske, men spændende år. Ernst Müller og hans hustru Elida Müller stiftede Rich. Müller-Fonden i december 1965 og overdrog aktiemajoriteten til Fonden.
I årene fra begyndelsen af 60erne til midten af 60erne opbyggede selskabet en betydelig eksportaktivitet, men den var relativt sporadisk og hovedsageligt koncentreret omkring Skandinavien.

Nye virksomheder

For at udvide forretningsgrundlaget begyndte man i maj 1972 at opkøbe selskaber. De næste par år gik det hurtigt, dels blev der købt, dels etableredes der selskaber. Disse virksomheder blev i 1978 samlet i holdingselskabet RM Industrial Group A/S (RMIG).
Ledelsen i RMIG så hurtigt mulighederne i at etablere et europæisk netværk af perforeringsvirksomheder, ikke kun i Nordeuropa, men over hele Europa.

21. århundrede….. Perforering uden grænser

RMIG er repræsenteret i 13 europæiske lande med i alt 15 salgs- og/eller produktionsselskaber. Derudover er vi også repræsenteret i mange oversøiske lande. Vi er verdens største producent og leverandør af perforeret metal. Mere end hundrede års erfaring inden for de forskellige områder, hvor vores produkter anvendes, gør os til en kompetent samarbejdspartner. Sammen kan vi finde frem til den rette løsning på dine behov.

Richard Müller

Richard Müller
Richard Müller

Ernst Müller

Ernst Müller
Ernst Müller

Perforeret coil

Perforeret coil
Perforeret coil

RMIG selskaber

RMIG selskaber
RMIG selskaber

Send en prisforespørgsel

RMIG Express

RMIG Mønsterkatalog

Efterbearbejdning