RMIG Bridgeperforering

Bridgeperforering är en speciell perforering som tillverkas med hög precision. Kombinationen av grov tjocklek på råmaterialet och mycket fina öppningar ger bra motstånd för filtrering och ventilation.

RMIG Bridgeperforering

Användningsområden för bridgeperforerade plåtar

Bridgeperforering används ofta till dränering och till kemiska processer men även till:

  • Torkning och lagring av solida ämnen och material av alla slag
    • inklusive örter, te, spannmål och gräsfrö, majs, raps och flis
  • Filter för fontäner och dränering

Öppenarean i bridgeperforering är variabel och avgörs av djupet på präglingen. Ett präglat djup av 1.5 mm (lämpligt för raps) ger en öppen area på 3.7% . Ett annat exempel är plåtar med ett präglat djup på 3.0 mm, vilket ger en öppen area på 9.1%. 

Det mest idealiska är att lagra utsäde och spannmål i ett utrymme där fukthalten är lägre än 14.5%.
Om det är för fuktigt i lagerutrymmet så kan följden bli svampangrepp och självupphettning. RM Bridgeperforerade plåtar ger dig möjlighet att hitta en torkningslösning med otimerad ventilation. 

Vår service till dig

  • Vägledning för optimal lagrings- och torkningslösning
  • Extra ventilationsplåtar eller utbyte av skadade befintliga ventilationsplåtar
  • Tillverkning av perforerade plåtar i olika tjocklekar
  • Om det behövs, även fästhål samt bockning
  • Korta leveranstider

Om du vill försäkra dig om ditt förstaval för lösningar inom ventilation, så kommer du alltid att hitta den rätta partnern för service, idéer och kvalitet i RMIG. Vi är din erfarna partner för industrin och jordbruket.

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...