Perforering runda hål

Vare sig det används för tekniska eller dekorativa applikationer, så är rundhålsperforering vanligast för perforerade produkter. Geometriskt sett, så har ett runt hål den mest solida formen.

Perforering med runda hål från RMIG

Perforering med runda hål ger möjlighet till en hög öppen area samt hållfasthet och går att få med triangulära, diagonala, raka samt förskjutna rader, eller också med dekorativa hål.

Våra perforerade plåtar med rundhålsperforering används vid många olika tillämpningar, till exempel: 

Sållplåt  

  • för lantbruk (sållplåt för sortering av säd och stenar)
  • för byggnadsindustrin
  • för the återvinningsindustrin (sortering av bulkmaterial)

Skydds och ventilationsplåtar

Runda hål används ofta till akustik och skydd vid IT industrin, samt även som skydds- och ventilationspaneler vid maskinell konstruktion.

Runda hål erbjuder både en hög ventilation samt ett effektivt skydd för innanliggande delar i en maskin.

Fasader

Perforering med runda hål ger en estetisk, dekorativ avskärmning och ett ökat solskydd, samt att det används till paneler i balkonger eller räcken.

Med vår långa erferenhet som Europas största tillverkare och leverantör av perforerade produkter, försäkrar vi dig att vi är en pålitlig och kompetent samarbetspartner för att bearbeta olika typer av råmaterial.

Ta åt dig av inspirationen som det stora antalet möjligheter erbjuder och känn dig hjärtligt välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...