RMIG Bridgeperforering

Bridgeperforering er en spesiell perforering som produseres med høy presisjon. Kombinasjonen av tykk plate og veldig fine åpninger gir stor motstandsdyktighet for filtrering og ventilasjon.

RM Bridgeperforering

Bruksområder for bridgeperforerte plater

Bridgeperforering benyttes ofte till drenering, landbruk og til kjemiske prosesser. Bridgeperforering brukers også til:

  • Tørking og lagring av faste emner og materialer av alle slag, inklusiv urter, te, korn og grassfrø, mais, raps, og flis
  • Siler for overvann og avløp 

Lysåpningen i bridgeperforering er variabel og avgjøres av dybden på pregingen. En preget dybde på 1.5 mm (egnet for raps) gir en lysåpning på 3.7% . Et annet eksempel er plater med en preget dybde på 3.0 mm, som gir en lysåpning på 9.1%.

Det mest ideelle er å lagre frø og korn der hvor fuktigheten er mindre enn 14.5%.
Om det er for fuktig i lagerrommet så kan følgene bli soppangrep og selvoppvarming. RMIG Bridgeperforerte plater gir deg mulighet til å finne en tørkeløsning med optimal ventilasjon.

Vår service til deg

  • Veiledning for optimal lagring- og tørkeløsning
  • Ekstra ventilasjonsplater eller utskifting av skadede ventilasjonsplater
  • Produksjon av perforerte plater i forskjellige tykkelser
  • Festehull og knekking etter ønsket behov 
  • Korte leveringstider

Hvis du vil sikre deg førsteklasses løsninger innen ventilasjon, vil din rette samareidspartner med hensyn til service, forslag og kvalitet være RMIG. Vi er din erfarne partner innenfor industri og jordbruk.

Be om pris

RMIG Express

Mønsterkatalog

Perforering og mer