Ägarförhållande

RMIG, som är moderföretaget i gruppen, är helägt av Rich. Müller-fonden. Genom RMIG kontrollerar fonden alla försäljnings- och produktionsställen i gruppen.

RMIG - världens största tillverkare och leverantör av perforerad plåt.

Fonden grundades av Ernst och Elida Müller på mitten av 60-talet. Rich. Müller-fonden är en oberoende institution, vars primära mål är att säkra fortsatt verksamhet och utveckling av RMIG samt säkerställa att företaget upprätthåller en hög teknisk och ekonomisk standard.


Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...